O’Sensei

O’ Sensei: Ueshiba Morihei

De stichter van aikido, ‘Morihei Ueshiba’, werd geboren te Tanabe (Japan) op 14 December 1883. Op 18-jarige leeftijd verliet Morihei zijn geboorteplaats en ging naar Tokyo. Naar aanleiding van de door van zijn varder zocht Morihei toenadering tot ‘Deguchi Onisaburo’1.
Hij bestudeerde daar het Shinto en werd een meester in het concept van kotodama2. Tijdens deze periode van bezinning hield Morihei zich weer meer bezig met budo. Hij had reeds diverse Martiale Kunsten beoefend waar onder Shinkage Ryu(stijl) Ken-Jitsu (zwaarvechten), Kito, Daito Ryu en Ju-Jitsu waarbij zijn meesterschap in het Daito Ryu (Aiki) Ju-Jutsu een belangrijke plaats inneemt.
Morihei ontmoette Sensei Takeda Sokaku en van hem ontving hij na enkele jaren een ‘Menkyo Kaiden’3. Hij besloot zijn eigen traditie te starten die hij Aiki Bu-Jutsu heette. Zoals de term Bu-Jutsu al suggereerde week deze eerste vorm enigzins af van het huidige aikido en waren de technieken nog sterk verbonden met de oude tradities (Ko-Ryu). Toch weerspiegelde het voorvoegsel Aiki al de eigen interpretatie van budo die O’Sensei voor ogen had. Dit kwam geleidelijk aan meer tot uiting in zijn technieken. De term ‘Aiki’ verwijst naar het in harmonie brengen van de energie tijdens een confrontatie en naar de Kito en Daito Ryu waar de filosofie en theoretische onderbouw sterk werden beïnvloed door het begrip ‘Ki'(energie) en ‘Yin & Yang’ (dualiteitsprincipe). Deze twee ideeën werden ‘de fundamenten’ van O’Senseis’ budo.
In 1939 werd de Kobukai en het Aikido officieel erkend.
In Februari 1942 besloot O’Sensei het Aiki-budo officieel om te dopen in Aikido. O’Sensei besloot om zich een korte periode terug te trekken. Het was dan ook hier dat hij zijn droom gerealiseerd zag, namelijk een combinatie van het plattelandsleven en budo trainingen. Hij probeerde alzo Budo training (take) te harmoniseren met werken op het land en het produceren van voedsel dat levenskracht geeft(musu). Alsnel volgde de eerste openbare presentatie van de Aikikai in 1960. De kroon op O’Senseis’ werk was de opening van de nieuwe ‘Aikikai Aikido So Hombu Dojo’ in 1969.
In deze periode werd ook begonnen met de introductie van Aikido buiten Japan. Europa kreeg de eer van het eerste continent te mogen zijn.
Na diverse internationale demonstraties verzorgd te hebben in de jaren zestig, stierf O’Sensei Morihei Ueshiba op 26 April 1969. De leiding van de Hombu Dojo werd automatisch overgedragen aan zijn zoon. Momenteel wordt deze wereldse organisatie zowel op spiritueel als technisch vlak geleid door Morihei’s kleinzoon.


 

1 een charismatisch religieus leider die de Omote Kyo sekte had gesticht
2 het sterken van de geest door woord en klank
3 meerstergraad in een klassiek budo of bu-jutsu